^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

ramowka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – PRZEDSZKOLE

 • 8.00 – 13.00 Czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej
 • 8.00-8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę ( 45 min).
 • 8.45-9.00 . Poranne ćwiczenia gimnastyczne ( 15 min).  Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.
 • 9.00-9.30 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia ( 30 min).
 • 9.30-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową.
 • 10.00-10.45 Zabawy ruchowe i twórcze(30 min). Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience (15 min).
 • 10.45-11.15 Obiad ( drugie danie) Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole ( 30 min).
 • 11.15- 11.35 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk ( 20 min).
 • 11.35-12.05 Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie, gry stolikowe: układanie puzzli, gry planszowe  ( 30 min).
 • 12.05-13.00. Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy
 • dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Zabawy na sali gimnastycznej, zabawy z chustą animacyjną, zabawy dowolne w kącikach  zainteresowań (60 min).
 • 13.10- 13.40 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia, ( 30 min)
Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.