^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II

NADANIE SZKOLE IMIENIA ŚWIETEGO JANA PAWŁA II

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, 
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez 
wszystko, co ma, co posiada, umiał 
bardziej i pełniej być człowiekiem, 
to znaczy, ażeby również 
umiał bardziej być 
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"

 

                                               św. Jan Paweł II

 

Długo wyczekiwane uroczystości nadania szkole imienia św. Jana Pawła II rozpoczęły się 07 listopada 2016 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim, gdzie Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurdaprzy koncelebrze Księdza Antoniego Pietruszki – Dziekana i Proboszcza par. Przemienienia Pańskiego w Łukowie w asyście Księdza Mariana Banasiuka – Proboszcza par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim oraz Księdza dr Leszka Borysiuka. Na uroczystość przybyli wcześniej zaproszeni goście. Pośród nich znalazły się władze państwowe, samorządowe i oświatowe, nauczyciele, dyrektorzy szkół gminnych i szkół papieskich, zaprzyjaźnione instytucje i sponsorzy szkoły.

Podczas Mszy świętej został poświęcony sztandar ufundowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców Zarzecza Łukowskiego, Kownatek, Strzyżewa oraz prywatnych sponsorów.

Ksiądz Biskup  prosząc społeczność szkoły, aby postępowała godnie na wzór św. Jana Pawła II uświadomił nam odpowiedzialność, jaką podjęliśmy, wybierając Ojca Świętego na naszego patrona. „Bądźcie dumni, że macie takiego patrona, ale też bądźcie odpowiedzialni. Taki patron zobowiązuje. Starajcie się postępować godnie, jak przystało na tych, którzy mają za patrona największego z rodu Polaków".   Słowa, które przypominał ksiądz Biskup podczas homilii, szczególnie weźmiemy sobie do serca. Naszymi ,,niebowskazami’’ staną się wartości takie jak: patriotyzm, poświęcenie, uczciwość, zaangażowanie społeczne, wiara, nadzieja i miłość oraz otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, którym wierny był przez całe życie Św. Jan Paweł II.

Po Mszy Świętej, przy pięknej, jesiennej pogodzie, nastąpił uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi do budynku szkoły. Towarzyszyły nam poczty sztandarowe z Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Dębowicy oraz Zespołu Szkół im. Św. Jana Pawła II w Rolach.

Doniosłą chwilą dla wszystkich przybyłych było przekazanie Sztandaru przez rodziców na ręce Pani Dyrektor – Jolanty Osiak, a następnie przekazanie go uczniom. Widnieje na nim misternie wyhaftowany wizerunek św. Jana Pawła II oraz wymowny cytat. Ważnym punktem było też uroczyste ślubowanie przedstawicieli uczniów z poszczególnych klas. Historycznym momentem tego dnia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ze słowami Naszego Patrona ,,Wy jesteście przyszłością Ojczyzny i Kościoła’’. Zaszczytu tego dokonali: J. E. ks. bp Kazimierz Gurda, Ksiądz Proboszcz Marian Banasiuk, Ksiądz Dziekan – Antoni oraz Dyrektor Szkoły – p. Jolanta Osiak.

Odczytanie przez prezesa Stowarzyszenia Oaza Oświaty – p. Sławomira Zarzyckiego aktu nadania szkole imienia św. Jana Pawła II oraz wręczenie go na ręce Dyrektor Szkoły było kolejnym punktem uroczystości jakie odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim.

Ze względów lokalowych dalsza część uroczystości została przeniesiona do świetlicy wiejskiej. Dyrektor Szkoły przywitała gości, wśród których znaleźli się:

  Jego Ekscelencja ks. Biskup – Kazimierza Gurda

  Ksiądz Dziekan– Antoni Pietruszka

  Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim – Marian Banasiuk

  Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Stanisław Gogacz

  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Krzysztof Głuchowski

  Lubelski Wicekurator Oświaty- PanEugeniusz Pelak

Prezes Firmy Łuksja Med – Pani Zofia Żuk

  Prezes Banku Spółdzielczego – Pani Zofia Przeździak

  Wójt Gminy Łuków – Pan Mariusz Osiak

  Zastępca Wójta Gminy Łuków – Pan Wojciech Szczygieł

  Przewodniczący Rady Gminy Łuków – Pan Tadeusz Federczyk

  Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Pan Bogdan Wiącek

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie – Pan Henryk Wysocki

  Radny Gminy Łuków – Pan Zbigniew Karwowski

  Radca Prawny – Pan Stanisław Jędrzejkowski

  Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatu Łukowskiego – Pan Michał Zarzycki

  Dyrektorzy Szkół noszących imię Św. Jana Pawła II wraz z Delegacjami i Sztandarami

  Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Łuków:

  Pani Anna Paciorek

  Pan Edward Leśniak

  Prezes Stowarzyszenia Oaza Oświaty – Pan Sławomir Zarzycki

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Oaza Oświaty – Pan Jarosław Zarzycki

  Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu Łukowskim – Pani Joanna Zarzycka

  Księgowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu Łukowskim – Pani Hanna Powalska

  Sołtys Wsi Zarzecz – Pan Jan Zarzycki

  Sołtys Wsi Kownatki – Pan Stanisław Mądry

  Sołtys Wsi Strzyżew – Pani Barbara Kępka

  Mieszkańcy wsi Zarzecz Łukowski, Kownatki i innych miejscowości

  Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu Łukowskim

Kolejnym punktem uroczystości była symboliczna ceremonia wbijania gwoździ  w drzewce sztandaru. Pamiątkowe gwoździe są wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości oraz fundatorów sztandaru.Po czym nastąpiła prezentacja sztandaru. Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Po części oficjalnej uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu Łukowskim zaprezentowali bardzo starannie przygotowany montaż słowno - muzyczny, dzięki któremu zgromadzeni mogli na nowo odkryć osobę i nauki Wielkiego Polaka.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły – p. Jolanta Osiak podziękowała wszystkim za udział w tak ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu oraz pomoc w jej przygotowaniu, przede wszystkim wicedyrektor - Pani Annie Szmulik, nauczycielom, pracownikom, rodzicom oraz sponsorom.

 

Społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Św. Jana Pawła II w Zarzeczu Łukowskim
składa serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc i ufundowanie sztandaru szkoły
. Serdeczniedziękuje wszystkim przybyłym gościom  

za obecność w tak ważnym dla szkoły wydarzeniu.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.